Modul 3: Novo doba - novi načini komunikacije?

Škola – mjesto pripadanja


Online 8. ožujka 2023. 18:00 - 19:30

Označi i podijeli


Irena Orlović, neurolingvistička psihoterapeutkinja

Prema istraživanjima učenici grade sliku o sebi na temelju načina na koji se učitelji i nastavnici odnose prema njima (Faro, 2015.). Učitelj i nastavnik ima moć potaknuti razvoj potencijala u učenika, ali i zaustaviti ga te demotivirati učenika, i to sve na temelju odnosa koji gradi s njim ili cijelim razredom. U ovom ćete modulu naučiti kako izgraditi kvalitetan odnos s učenicima te im pomoći da crpe svoje potencijale i školu doživljavaju kao mjesto kojemu pripadaju i na kojemu se osjećaju sigurno. Saznat ćete kako komunicirati u neugodnim situacijama te kako sačuvati svoj i integritet djeteta.