PROGRAM


Program Akademija znanja nastao je na temelju procijenjenih potreba učitelja i nastavnika te sustavnim praćenjem promjena u odgojno-obrazovnom sustavu. Ciljevi programa su pružanje dodatne podrške profesionalnom razvoju i kompetencijama učitelja, stručnih suradnika i nastavnika radi unapređenja kvalitete nastave i uspješnijeg ostvarivanja ishoda učenja te njegovo institucionalno priznavanje. Program Akademija znanja provodit će se u suradnji s Institutom za inovacije, Institutom za globalizaciju i interkulturalno učenje i Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Program se provodi online. Ukupno traje 20 akademskih sati u 4 modula, po 3 predavanja od 2 akademska sata. U posljednjem modulu ove godine je jedno predavanje. Popis modula i predavanja sa svim bitnim informacijama i detaljnijim opisom možete pronaći u nastavku.

Program 2023./2024.

Vrednovanje u školi, doc. dr. sc. Natalija Ćurković, dr. sc. Sanja Fulgosi

29. 11. 2023. / 6. 12. 2023./ 13. 12. 2023.
18:00 -19:30


Estetičko vrednovanje, prof. dr. sc. Feđa Vukić

24. 1. 2024. / 31. 1. 2024. / 7. 2. 2024.
18:00 -19:30


Vrednovanje javnog nastupa, Ana Šimunović, prof.

28. 2. 2024. / 6. 3. 2024. / 13. 3. 2024.
18:00 -19:30


Samovrednovanje, Ivica Kostelić

24. 4. 2024.
18:00 -19:30

Don't Miss Any of our Sessions

Download the Event Mobile App

Get It Now!