Ime Borne Lulića našlo se na popisu predavača čim je projekt Akademije znanja pokrenut.  Zadnjih 20 godina koliko se bavi edukacijom održao je više stotina edukacija kao urednik u Školskoj knjizi te bio jedan od najtraženijih predavača u Hrvatskoj.  Predavanja Sedam navika uspješnih učitelja počinju 20. siječnja, a Bornu smo pitali što ćemo istraživati i koje ćemo vještine razvijati.

Što vas je privuklo projektu Akademija znanja i ponovnoj suradnji sa Školskom knjigom u kojoj ste uređivali časopis Modra lasta, održavali mnogobrojne stručne edukacije za prosvjetne djelatnike i stasali u jednoga od najtraženijih predavača u Hrvatskoj?  

Privukla me želja da neprekidno podupirem učitelje u njihovu radu.

Ja sam jedan od njih. To je vječno pobratimstvo lica u svemiru. A prava braća imaju ne samo dužnost već i potrebu pomagati i jačati jedan drugoga. To je naša intimna stvar, mnogo prisnija od riječi suradnja! 

Ja sam primarno učitelj, bez obzira na to kako se zove moja trenutačna uloga u poslovnom svijetu – trener, facilitator ili coach – i nepokolebljivo znam da se tranzicija prema bogatijoj, potentnijoj i razvijenijoj državi temelji upravo na snažnom usmjeravanju cijelog društva na jačanje sustava odgoja i obrazovanja, jačanje svekolikih potencijala naših učitelja te provedbu dugoročne nacionalne strategije koja kao primarnu vrijednost uključuje razvoj znanosti, obrazovanja i kulture.    

Kada sam 2012., napuštajući najljepši posao na svijetu – uređivanje Modre laste i držanje predavanja za učenike, učitelje i ravnatelje po cijeloj Hrvatskoj – odlazio u korporativno područje u kojemu danas držim edukacije, svima sam govorio da odlazim privremeno kako bih se sutra još kvalitetniji vratio na područje odgoja i obrazovanja, opremljeniji novim znanjima, alatima i vještinama.    

Dakle, cilj je ostao isti – dati maksimalan doprinos izgradnji boljeg društva čiji su najvažniji dio upravo učitelji, njegovi nosivi stupovi!
I to treba postati društveni aksiom. 

Čini se da u Hrvatskoj nikad nije bilo zahtjevnije biti učitelj nego danas. Što u tako specifičnim situacijama učitelji mogu poduzeti kako bi najprije osnažili sebe, a potom pomogli svojim učenicima i kolegama?   

U vremenima kada učitelji rade u iznimno zahtjevnim i otežanim uvjetima, često i po 12 sati na dan, treba im odati ne samo priznanje već i dati snažnu potporu, kako u pogledu stručnog usavršavanja, tako i u pogledu jačanja njihova digniteta i važnosti u javnom prostoru. Dobivši kao roditelji iskustvo funkcioniranja škole na daljinu i cjelodnevnog boravka djece u stanu, možemo istinski osjetiti i razumjeti koliko je zahtjevno učitelju voditi razred s 20-ak i više učenika, prenositi znanje na moderan i zanimljiv način, držati učenike zainteresiranima i koncentriranima i još k tome imati razumijevanje za sve potrebe djece i visoka očekivanja roditelja te ostati motiviran i strastven u poslu. A plaća koja se dobiva zauzvrat gotovo je nedostatna za ulaganje u vlastitu edukaciju, osobni razvoj ili kulturne standarde kojima učitelji po svojem habitusu prirodno teže. Učiteljima su edukacije duhovna hrana. One su kvasac za njihovo motivacijsko bujanje, za entuzijazam u razredu, za požrtvovnost u životu. Stoga je zaista sjajno to što se Školska knjiga toliko brine o učiteljima (jer, u konačnici, i nju vode učitelji!) i što s obje strane ove Akademije okuplja učitelje kojima je cilj međusobno snaženje te razmjena znanja i iskustva, a sve za dobrobit naše djece. I to je opet ono pobratimstvo lica u svemiru!
   

Jednom ste prilikom, odgovarajući na pitanje o odgojnim smjernicama, citirali filozofa i pedagoga Alberta Schweitzera, dobitnika Nobelove nagrade za mir, koji je rekao: „Biti primjer nije jedna od metoda, to je jedina metoda.” Koje su vještine potrebne učiteljima i roditeljima da bi mogli biti aktivni junaci pravednijeg društva, odnosno inspirativni primjeri koje će djeca i mladi slijediti?  

Potrebno je ustrajno kultivirati unutarnji prostor mira kako bismo iz tog područja mogli jasno čuti i slijediti vodstvo unutarnje mudrosti našeg bića iz kojega onda prirodno i lako proizlazi spoznaja i namjera da živimo temeljnu moralnost, tako univerzalno svojstvenu svjesnom i probuđenom čovjeku. I to je onda moćna snaga koja gradi i obnavlja sve pred sobom! Čovjek unutar sebe ima sve resurse zahvaćanja u Istinu, Dobrotu i Ljepotu čiji je ne samo integralni dio već je to naša imanentna narav, opis našeg pravog ja. I čak nije potrebno živjeti sve to u prosvijetljenoj punini, dovoljno je imati uvid u to tko mi uistinu jesmo, pa da snaga tog uvida u nama proizvede svjesnu odlučnost življenja u skladu s tim. I tako, potpuno spontano i nenaporno, mi postajemo primjer svima oko sebe. Ono što je teško i zahtjevno na tom putu jest odbaciti sve ono što nije naše istinsko ja – a to su nakupine mnogobrojnih i raznolikih vezanosti, mentalnih uvjerenja i koncepata, podsvjesnih programa i dualističkog koncepta vječne konfrontacije, poplave stalnih želja te vječne iluzije o zadovoljavanju naših temeljnih unutarnjih potreba posjedovanjem materijalnih stvari. Sve nas to odvaja od ulaska u povezanost s našim bićem do kojega vodi staza svjesnosti. A što je svjesnost? Odbacivanje onoga što nisam ja, odnosno svega onoga što me odvaja od mog pravog ja.   

Što će polaznici Akademije znanja konkretno naučiti u tri modula pod nazivom Sedam navika uspješnih učitelja i u kojim će situacijama moći primijeniti novostečena znanja, uvide i vještine? 

Ovdje je cilj s pomoću raznolikog sadržaja još jače osvijestiti potrebu za ulaganjem u osobni razvoj, u jačanje unutarnjeg prostora prisutnosti iz kojega će se spontano pojaviti svjesnost! A u svjesnosti imamo jasnoću i pristup odgovorima. To je polje mudrosti iz kojega mi znamo kako djelovati! Mi smo tada istinski prosvjetni djelatnici, iznutra prosvijetljeni. To je onda prava ljudska izvrsnost koja se postavlja kao krajnji cilj svih obrazovnih ishoda! A iz tog kredibiliteta, ujedinjenog s kompetencijama, proizlazi i intrinzična motivacija, i prirodni autoritet, i nezadrživo širenje kruga utjecaja na mnoge ljude i mnoga područja. To je metarazina, unutarnja potka i temeljna intencija ovih modula. 

Nju ćemo konkretizirati istraživanjem različitih područja, primjerice kojih je to 7 vještina koje trebamo razvijati ili kojih je to 7 ključeva za vođenje i motiviranje ljudi, 7 područja kojima valja ovladati, 7 potreba koje treba zadovoljiti, 7 stavova te 7 ljudskih vrijednosti koje treba poticati u učenika. 

Jednako tako ova predavanja nisu zatvoren, definiran sustav jer s pomoću njih želimo razviti dijalog i kreaciju, preciznije kokreaciju, interakciju sviju nas na modulu, i iznjedriti 777 odgovora! Drugim riječima, na predavanju, protkanom principima coachinga, postavljati pitanja i dizati svjesnost te omogućiti polaznicima da nađu svoje odgovore i svoje smjerove djelovanja. Naime, tek kada osvijestimo svoje odgovore, možemo preuzeti punu odgovornost za toliko željenu promjenu, kako u svojem životu, tako i u javnom djelovanju.

Učiteljima ste ostali u sjećanju kao izvanredan motivacijski govornik. Kako vi doživljavate učitelje? Jesu li oni svojevrsni suvremeni vitezovi kojima je zadatak usmjeriti učenike prema plemenitim ljudskim potencijalima, odnosno urođenim vrijednostima kao što su dobrota, ljubav, istinoljubivost i hrabrost?

Apsolutno! Sve ste rekli. I svi znamo da tako treba biti. Pitanje je zašto se to ne događa. Međutim, nije sve samo do učitelja. Nemaju samo oni odgovornost za razvoj plemenitosti, primarno svoje, a onda i plemenitosti djece koju obrazuju da ih vlastiti obraz obasjava. To je i do roditelja, zatim do društva, države, svijeta… To je princip spojenih posuda. Svi smo umreženi i međuovisni. I upravo zato danas trebamo mnogo više Sokrata ili Marija Montessori nego ikad prije u povijesti. Jer, što je viteštvo nego razvijena ljudskost. Izgrađena na stijeni principijelnosti!
Upravo su principi ti koji nam daju oslonac jer su toliko jasni, čvrsti i nepromjenjivi da iz njih proizlazi pravi mir, mudrost i moralnost. To su načela ili aksiomi koji su bili i ostali prepoznati u svim vremenima, narodima i civilizacijama.  

To je ta Sokratova majeutika, porađanje, koju mi učitelji najprije sebi trebamo omogućiti.
To je osobni razvoj. To je svrha ove Akademije znanja. To je naše drugo rođenje ili probuđenje za koje smo sami odgovorni i koje jedino mi sami sebi možemo podariti. 

I tada smo istinski prosvjetitelji.  

Učitelji! 

A kada se (po)rodimo u svojoj pravoj prirodi, to ćemo raditi sa svima, i s đacima, i s roditeljima, i s cijelim svijetom koji nas okružuje. 

Rekao bih da je to krajnji, najvažniji cilj odgoja i obrazovanja!