Modul 1: Budi svoj najjači saveznik − upravljanje sobom

Upravljanje tjelesnim resursima


Online 3. studenoga 2021. 18:00 - 19:30

Označi i podijeli


Mirela Španjol, prof.

Tema ovog predavanja je naše tijelo kao resurs. U predavačkom svijetu razlikujemo neverbalnu, paraverbalnu i verbalnu razinu utjecaja. Bit će riječi o tome kako prepoznati snagu vlastitoga glasa, uskladiti i postići funkcionalnu gestikulaciju uživo i na daljinu te donosimo kratak prijedlog vježbi za glas i dikciju da bismo imali veći utjecaj na publiku…