MODUL 1: INOVACIJE I KREATIVNOST

Na čemu počiva kreativnost?


Online 11. studenoga 2020. 18:00 - 19:30

Označi i podijeli


izv. prof. dr. sc. GORAN VLAŠIĆ

Kreativnost je kompleksan kognitivni napor te u tom smislu nije prirođena reakcija mozga. Stoga se može reći da se djeca ne rađaju kreativna, a ono što percipiramo kao kreativnost zapravo je rezultat urođene znatiželje i procesa učenja metodom pokušaja i pogrešaka. S obzirom na sve važniju ulogu kreativnosti i njezino sve veće vrednovanje na tržištu rada, sve je važnija uloga nastavnika da grade kreativnost kod djece – točnije, da se suprotstavljaju urođenoj nekreativnosti djeteta. Stoga će u središtu prvog predavanja biti način funkcioniranja mozga u kontekstu kreativnog promišljanja i logičkog rasuđivanja.