MODUL 2: Razumjeti djecu kako bismo ih poučili

Motivacija, emocije i sazrijevanje


Online 25. siječnja 2023. 18:00 - 19:30

Označi i podijeli


dr. sc. Dinko Smilović, dr. med

Motivacija, emocije i sazrijevanje: Motivacija u školi izravno je povezana s predviđenim dugoročnim uspjehom đaka. No u ranijoj dobi ona je izravno vezana za emocije i razvija se zajedno s njima. Koje emocije pridonose najvećoj motivaciji i postoji li način kako probuditi motivaciju u učenika?